1-1puncio-1024x683

Här kommer ett inlägg om en av våra behandlingstekniker, Dry needling.

Dry needling kallas också triggerpunktsakupunktur eftersom man behandlar
triggerpunkter med nål. De nålar som används är akupunkturnålar men
tekniken har väldigt lite med traditionell kinesisk akupunktur att göra.
Den kinesiska akupunkturens historia går flera tusen år tillbaka och
bygger på helt andra teorier och erfarenheter. För att krångla till det
ytterligare så finns en förenklad form av den kinesiska akupunkturen som
kallas västerländsk akupunktur. Den är idag väl utbredd inom den svenska
sjukvården. Det är ofta denna modell som praktiseras av sjukgymnaster
och sjuksköterskor på vårdcentraler runt om i landet.

Dry needling har dock väldigt lite med dessa två behandlingsmodeller
att göra då den har sitt eget ursprung. Tekniken uppkom på 40-talet då
två läkare vid namn Simons och Travell började kartlägga muskulära
triggerpunkter som en orsak till smärta i kroppen. Triggerpunkterna
visade sig kunna referera smärta till andra delar av kroppen. Punkter i
nacke och skuldra visade sig kunna ge huvudvärk, triggerpunkter i höften
visade sig kunna ge refererad smärta som liknade ischias (idag kallad
falsk ischias).

Olika tekniker forskades fram för att behandla dessa tillstånd. En av de
tekniker man använde var injektioner så kallad wet needling. Då man
sedan gjorde jämförelsestudier visade det sig att injektionsvätskan hade
väldigt liten betydelse för patientens förbättring. Det som visade sig
vara mer avgörande var att träffa den exakta triggerpunkten i de
muskelfibrer som gav den refererade smärtan. Då man träffade rätt så
uppstod små snabba muskelsammandragningar, idag kallade local twich
response De breda injektionsnålarna har senare ersatts med tunna
akupunkturnålar vilket gör behandlingen mindre smärtsam både under tiden
och efteråt.

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan akupunktur och Dry needling
eftersom de används vid helt olika åkommor. Då jag jobbar med båda dessa
tekniker så vet jag att det emellanåt kan vara aningen förvirrande för
mina patienter.

Teknikmässigt skiljer sig behandlingarna åt. Vid traditionell
akupunkturbehandling låter man ofta nålen sitta kvar och patienten
märker inte nålen nämnvärt. Vid Dry needling så sticks nålen in i de
muskelfibrer där triggerpunkten finns. Efter det letas ”twich response”
via speciella nåltekniker för att få en omstart i nervsystemets
aktivering av muskeln. Det ger en djup sammandragande sensation i
muskeln och ofta kan den refererade smärtan som patienten söker för
upplevas i samband med behandling. Då twich response har upphört anses
triggerpunkten vara deaktiverad och nålen tas ut.

Dry needeling används bara för muskulära triggerpunkter medan akupunktur
har ett betydligt bredare behandlingsområde. Då det handlar om
muskulära triggerpunkter är dock denna behandlingsteknik i mitt tycke
helt överlägsen när det gäller behandlingsresultat. De flesta svarar
väldigt bra och efter 2-4 behandlingar så ska man märka en markant
förbättring.

Triggerpunkter uppstår då muskulaturen får syrebrist och specifika
fibrer får svårt att slappna av. Orsaken kan vara överbelastning via
långvarigt statiskt arbete eller en överbelastning vid ett enskilt
tillfälle. Det kan också vara beroende av hur nervsystemet mår då en
nerv som inte mår bra kan skapa triggerpunkter i den muskulatur som den
bestämmer över. Därför kombineras Dry Needling behandlingen ofta med
behandling av kotpelaren för att frigöra nerven vid dess ursprung och ge
nerven bättre förutsättningar att kunna styra muskulaturen optimalt.

Dry Needling är än så länge inte så känt i Sverige. Men jag upplever att
fler och fler patienter kommer för just den typen av nålbehandling. Har
du funderingar om vad behandlingen kan hjälpa för och om det kan passa
dig så kan du höra av dig till mig på mejl eller telefon, kontaktuppgifter finns på hemsidan.

/Arvid Leg. Sjukgymnast och Akupunktör på Citykliniken Örebro.