Fysioterapi

Sedan 2014 är fysioterapeut den nya titeln för sjukgymnast. Fysioterapeuter arbetar överallt på sjukhus, vårdcentraler, företagshälsovård och kliniker med vårdavtal. De arbetar ofta brett med många olika patientgrupper.

Behandling

I den manuella behandlingen använder vi en kombination av tekniker från Fysioterapi naprapati, osteopati och kiropraktik. Vår helhetssyn innebär att vi inte alltid behandlar där det gör ont utan där vi bedömer att problemet sitter. Det innebär att vår diagnostik och behandling kan se annorlunda ut och vi kan ha något att tillföra även om tidigare besök hos fysioterapeut inte gett resultat. Manipulationsbehandling dvs hastigare tekniker som ”knäcker till” används men likvärdiga resultat kan uppnås med hjälp av mildare tekniker som mobilisering och droppteknik om det lämpar sig bättre.

Behandling kombineras ibland med Dry needeling/akupunktur eller stötvågsbehandling.

Rehabträning

En stor del i fysioterapin är den rehabiliterande träningen. Det är det du kan göra själv för att bli bättre. Det kan bestå av allt från mindre rörelseövningar till hela rehabprogram där man följer patienten under flera månader. Grunden är att man utformar, stegrar och utvärderar träning medans du utför träningen regelbundet själv mellan dina besök.

Du får alltid veta hur du ska träna utöver din rehab träning och åter instegring till dina specifika mål, oavsett om det en fjällvandring eller en stor tävling, hanteras alltid.

På Citykliniken finns ett mindre rehabgym där du kan få hjälp med träning. Vår Fysioterapeut finns två dagar i veckan på Crossfit Smedjan där du också kan boka tid hos honom. Där finns mycket goda möjlighet för rehab träning.

Kontakta oss gärna om du vill höra efter vilken behandling som kan passa just dig.

Sjukgymnast Citykliniken i Örebro