Inlägg av marcus.cederberg

Information om Covid 19

Information angående Covid -19 På kliniken gör vi vårt yttersta för att minska risken för smittspridning. Vi spritar noggrant ytor i lokalen och kommer inte till jobbet om vi visar minsta tecken på förkylning. Förutom utökade hygienrutiner har vi också gjort vissa förändringar i vårt schema för att minska antalet personer i väntrummet samtidigt. Vi […]